Κατηγορίες

cPanel (31)

Οδηγίες με χρήση βίντεο.

General Support (58)

General Support Questions

Radio Hosting (1)

Συχνά προβλήματα με το CentovaCast

Sales / Billing (30)

Sales / Billing Questions

Shared Hosting (5)

Shared Hosting FAQ's

VPS Support (13)

Common VPS Problems, and Solutions

Τα δημοφιλέστερα

 Can I run a phpbb forum (message board) on my site?

Absolutely! In fact we've pre-installed it for you. Phpbb is free, open source software for...

 Common SSH Commands - Linux Shell Commands

Navigating in UNIX pwd Shows the full path of the current directory ls Lists all...

 Can I upgrade my plan or features later?

You can purchase new or expanded features, or upgrade to a new plan at any time. There are no...

 Setup Time?

What is the setup time on your services? Shared and Reseller are instantly deployed using our...

 Howto install FFmpeg-PHP

wget...