Πλοήγηση στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες

Χώρος στο δίσκο
Κίνηση δεδομένων
Μνήμη
Επεξεργαστές
VPS-S
€25.00EUR Μηνιαία
200 GB SSD
Unlimited
RAM 8GB
4 vCPUVPS-M
€29.00EUR Μηνιαία
400 GB
Unlimited
RAM 16 GB
6 vCPUVPS-L
€35.00EUR Μηνιαία
800 GB
Unlimited
RAM 30 GB
8 vCPUVPS-XL
€45.00EUR Μηνιαία
1.6 TB
Unlimited
RAM 60 GB
10 vCPU